• Cecilia

NYHET! Ombokning via klinikens patientsidor

Uppdaterad: 6 okt 2020


Nu kan patienter boka om sin tid direkt via klinikens patientsidor.


När en ombokning sker får patienten upp förslag på nya tider på sin redan valda klinik. Efter bekräftelse justeras klinikens tidbok automatiskt.


Kliniken bestämmer själv vilka bokningar och behandlingar som ska vara bokningsbara. Läs mer nedan.


Justera ombokning via tidboken

Kliniken styr själv om en bokning ska vara ombokningsbar. Inne i själva bokningen finns en inställning “Patienten kan boka om”. Denna måste vara påslagen för att det ska vara ombokningsbart.


  1. Navigera till tidbok.

  2. Dubbelklicka på berörd bokning, eller tryck på bokningen och sedan pennan (redigera).

  3. Bläddra ner till Onlinebokning.

  4. Slå på “Patienten kan boka om” genom att trycka på knappen (blå = aktiverat).

Vill du att basundersökningen ska vara ombokningsbar men inte implantatkirurgin?

“Ombokningsbarhet” kan också ställas in per bokningstyp. Då läggs det in automatiskt i samband med att en bokningstyp väljs i bokningen. Om du lägger en bokningstyp i kallelsen så följer den också med in i bokningen.  1. Navigera till Inställningar (kugghjulet) > Klinik.

  2. Välj “Bokningstyper”.

  3. Aktivera ombokning genom att trycka på tillhörande knapp i kolumnen “Bokningsbar” (blå = aktiverat).
Videoinstruktioner


Justera ombokning i tidboken

Justera ombokning per behandling