SÄKERHET & EFTERLEVNAD

Avancerad kryptering och säkerhetsstandarder

Muntra erbjuder en säker infrastruktur och marknadsplats för tandvård. Från kryptering och säkerhetscertifiering till vårt ständiga engagemang för en säker produkt.

19197348.jpg
gdpr.png

GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är ett omfattande integritetsramverk som ger EU-invånare mer kontroll över sina personuppgifter och harmoniserar dataskyddslagar i hela Europa.

ce-seal (1).png

CE-Märkning

Muntra garanterar via CE-märkning bland annat att produktens konstruktion och dokumentation uppfyller regelverkets krav på säkerhet och en systematisk riskhantering. 

iso.png

ISO-27001

ISO 27001 är en internationell standard som ”specificerar kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett informationssäkerhetshanteringssystem” (ISMS).

computer (1).png

Tillgänglighet via serverredundans 

Inga driftstopp eller nedtider - Så garanterar vi tillgänglighet

Ibland händer det olyckliga. Exempelvis att datacenter och serverhallar blir överhettade eller påverkade av andra naturliga orsaker. Muntra tillämpar därför multipla datacenter på olika geografiska platser för att hantera och lagra din data. Skulle olyckan vara framme i ett av våra datacenter, så tillgås datan helt enkelt från en annan plats. Din data är således skyddad och ständigt tillgänglig.

Säker autentisering

Mobilt BankID möjliggör en säker och användarvänlig inloggning på kliniken. Således är det enbart behöriga på kliniken som kan tillgå information och uppgifter i journalsystemet.

loginbankid.png

Säker molninfrastruktur

Alla filer och information sparas med kryptering i vårt privata moln och åtkomsten är tätt begränsad. Muntra utför regelbundna säkerhetstester och arbetar med löpande riskhantering för att eliminera sårbarheter.

bakupikon1.png

Vanliga frågor om IT-säkerhet

Hur kan jag arbeta med IT-säkerhet på min tandklinik?

Muntra har upprättat en guide som innehåller grundläggande säkerhetsåtgärder för att skydda din organisation mot de cirka 80% vanligaste cyberattackerna på Internet.

Vad är de största hoten på min tandklinik?

Cirka 94% av all skadlig kod uppskattas komma via e-post. Nästan 50% av alla skadliga bilagor visar sig vara Office-dokument med dolda makron,
manus och andra exploiter. Fysiska servrar med patientinformation på kliniken innebär således en ökad sårbarhet.

Vad är ett kryptovirus?

Vårdföretag i Sverige har länge upplevt problem med sk "kryptovirus". Det är virus som låser datorn och kräver en lösensumma. Kryptovirus är vanligtvis ett lokalt problem. Det påverkar således enbart din klinik och era datorer samt server.

Vilka är de vanligaste incidenterna som sker på vårdföretag?

Oftast är det lokala incidenter. T.ex. att en person med tillgång stjäl information. Förlust av lösa objekt och data. T.ex. patientdata som lagras och skickas på ett USB-minne eller CD-skiva.

Varför bör jag uppdatera från
Windows 7?

Windows 7 supporteras inte längre av Microsoft. Generellt bör du aldrig använda mjukvara eller program som inte längre supporteras. Med anledning av att de inte uppdateras och därmed är sårbart mot nya hot.

Hur ska min tandklinik arbeta för att efterleva GDPR?

Muntra har upprättat ett white paper "GDPR i tandvård" som hjälper klinikägare att anpassa sig till den förordningen.

Redo att ta din klinik till nästa nivå?