MJS_WHITETRANS_LOGO_V01.png

Vårdbranschen genomgår en förändring...

I ett skiftande landskap vill vi accelerera digitaliseringen av tandklinikens processer. Vi utvecklar tjänster som effektiviserar klinikens arbete och skapar mer tid till patienten.

Kort om oss.

Muntra grundades 2015 med visionen om enklare inköp för vårdgivare via e-handel. Företaget har sen dess utvecklat sina tjänster. År 2016 inleddes utvecklingen av journalsystemet Muntra.

Muntra tar numera ett större ansvar som innefattar alla klinikens processer. Journalsystemet utgör "hjärtat" av kliniken. Genom att digitalisera journalsystemet skapas därmed verklig nytta för kliniken, men också för patienterna.

Muntra vill skapa transparens och öka patientens delaktighet i vårdprocessen. Vi tror att både vårdgivaren och patienten därigenom blir nöjdare och dessutom sparar både tid och pengar.

muntra om oss.jpg