• Pontus Green

Informations- och utbildningsdag för journalsystemet Muntra


Den 28:e september på Epicenter. Save-the-date!

Vi bjuder in alla att närvara på en information- och utbildningsdag för journalsystemet Muntra på Epicenter. Datum och tid: den 28 september kl. 14.00 - 17.00 Adress: Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm. Dagen syftar till att ge dig som redan använder Muntra verktyg för att enklare använda journalsystemet. Men även för dig som är intresserad av Muntra och vill veta mer! Osa via e-post medlemssupport@prodentor.se! Du får gärna bjuda med en vän eller kollega, notifiera oss gärna om detta när du skickar ditt svar till oss. Dagens agenda: Kl. 14.00 - 14.15 Dagen inleds med kaffe och mingel. Kl. 14.15 - 15.15 En övergripande presentation av Muntra. Här kan ni ta tillfället i akt och fråga oss vad som helst kring journalsystemet. Kl. 15.15 - 15.30 Här tar vi en kort paus med påtår av kaffe etc. Kl. 15.30 - 17.00 Utbildning av journalsystemet Muntra. Här går vi in på hur du kan använda Muntra effektivare på kliniken. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar! Bästa hälsningar, Teamet på Muntra