• Cecilia

Grön tandvård. Vad innebär det?

Uppdaterad: 10 nov 2020Hållbar tandvård

Tandvårdsbranschen har den senaste tiden sett en större medvetenhet kring tandvårdens miljöpåverkan. Den gröna våg som breder ut sig i branschen kallas för Green Dentistry m.a.o. Grön Tandvård. Begreppet är mest utbrett där det först myntades, i USA men har nu tagit sig till Europa och börjar breda ut sig mer och mer.Signifikant miljöpåverkan

I dagsläget bidrar tandvården med en signifikant miljöpåverkan pga. hög användning av energi och resurser. Dagligen används flera olika typer av elektronisk tandutrustning, stora mängder vatten, och många olika engångsprodukter. En tandklinik kan exempelvis göra av med så mycket som 1400 liter vatten per dag.


Enligt den amerikanska organisationen Eco-Dentistry Association, gör tandkliniker av med ungefär 680 miljoner plastskydd för stolar och armstöd samt patient bibs per år. Annat avfall inkluderar handskar, munskydd, sugspetsar, salivutmatare och papper. Det mesta av detta avfall bryts inte ner så lätt.

Små åtgärder gör mer än man tror

Green Dentistry rörelsen har visat att små åtgärder kan göra en markant skillnad. Det handlar bland annat om att minska pappersutskrifter, byta lampor till LED och byta till biologiskt nedbrytbara engångsartiklar. Det handlar också om att digitalisera verksamheten.


I kommande inlägg kommer vi gå in mer på vilka åtgärder man kan börja med redan idag.Skapa ett socialt värde

Att arbeta med grön tandvård bidrar till mer hållbara resurser och en hälsosammare miljö. Dessutom spås det att patienter mer och mer kommer söka sig till tandkliniker som delar deras värderingar kring miljön. Genom att arbeta mer grönt, kan kliniker bidra med socialt värde och dessutom skapa en nisch som också kan generera fler patienter.
Grön tandvård bygger på följande fyra grundpelare:

  1. Återanvänd Använd återanvändbara produkter istället för engångsprodukter. Att återanvända produkter minskar behovet av att tillverka fler produkter, vilket i sin tur minskar energiåtgången.

  2. Återvinn Väldigt mycket av det som slängs kan återvinnas. Med det sagt finns det mycket som tillverkare av tandvårdsprodukter kan göra för att skapa fler innovativa återvinningsbara produkter.

  3. Reducera Handlar om att minska avfall, spara resurser och energi. En av de största källorna till avfall är engångsartiklar. Att använda biologiskt nedbrytbara produkter kan kompensera för den ‘skada’ gjord av engångsartiklar.

  4. Tänk om Att arbeta grönt samtidigt som man upprätthåller hög standard och kvalitet är möjligt.Temavecka Hållbar tandvård

Under vecka 45 2020 skulle Swedental ägt rum. Den största händelsen för tandvårdsbranschen i Norden. Pga. COVID-19 är denna inställd, men hålls fortfarande digitalt, i mindre skala. Tråkigt tycker vi. Swedental 2020 kommer fokusera på ämnet Hållbar Tandvård. Då Muntra inte kan vara på plats i år har vi valt att ha en temavecka där innehållet kommer handla om hållbar tandvård - mer specifikt grön tandvård som vi valt att fokusera på.


Håll utkik efter kommande inlägg under veckan som kommer handla om bland annat:

  • Konkreta tips på vad kliniker kan göra för att bli mer gröna

  • Hur ni kan använda Muntra och andra digitala verktyg för att arbeta mer hållbart

  • Hur Muntra arbetar för att ni ska kunna arbeta mer hållbart