• Pontus Green

Guide för kliniken att bli "GDPR-redo"!


Vi har fått många frågor om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vårt white paper "GDPR i tandvård" hjälper klinikägare att anpassa sig till den nya förordningen.

Innehåll:

  • Vad GDPR innebär för vården,

  • Vad kliniken måste göra för att möta kraven,

  • Färdiga mallar och förslag för att underlätta klinikens arbete.

Ladda ner ditt exemplar av "GDPR i tandvård" här >>

Journalsystemet Muntra följer samtliga krav i den nya dataskyddsförordningen. Vi arbetar med teknik som ökar patientsäkerheten och således gör det enklare för kliniken att uppfylla kraven i GDPR.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss på Prodentor.