• Pontus Green

Därför kommer inte Sverige att lyckas med "Vision e-hälsa 2025"!


Vision e-hälsa 2025 är en handlingsplan med ambitionen att göra Sverige till världsbäst på e-hälsa år 2025. Men hur ser förutsättningarna ut när det kommer till att gå från vision till handling?

Det vi ser idag en cocktail av sammannystade system som sätter stopp för ny innovation och utveckling. Istället vill vi se att investeringar görs i ett öppet API som tar vården till nästa nivå.

E-hälsa - att dra nytta av digitala lösningar för att effektivisera och öka vårdens kvalité - ska uppnås genom att förbättra regelverk, standardiseringsfrågor och arbete för mer enhetlig begreppsanvändning. Läs mer om "Vision e-hälsa 2025" här!

Utöver det ovannämnda ska arbetet drivas utifrån grundläggande principer.

Tillgänglighet, användbarhet, digital delaktighet, integritetsskydd och informationssäkerhet.

Sökes - infrastruktur som integrerar

Vårdens it-infrastruktur består idag av en mängd "öar". (Vi gör liknelse av ett system som en "ö" av pedagogiska skäl.) Tänk dig nu att du befinner dig på en ö och vill kommunicera med någon längre bort på en annan ö. Det kan bli en svår uppgift. Möjligheten att kommunicera kanske överhuvudtaget inte existerar.

Kopplingarna mellan dessa öar är fullt möjligt att skapa. Frågan är däremot:

  1. Hur effektiv är kopplingen?

  2. Hur skalbar är kopplingen?

  3. Hur mycket kostar kopplingen att upprätta/underhålla?

Många av dagens systemlösningar går snarast att beskriva som en öde ö! D.v.s. integrationerna är varken effektiva eller skalbara. Och dessutom dyra. T.ex. patientinformation som lagras i ett journalsystem - oftast lagrat lokalt på en server.

Vad som framgår av Stockholms läns landstings budget används ca 2-3 % till IT.

Budgeten används till störst del för att underhålla de nuvarande systemen och det blir därmed inte mycket över till innovation och utveckling. Istället investeras i kortsiktiga lösningar som "får jobbet gjort".

Vad som har hänt är att Sverige har byggt in sig och är låsta till IT-lösningar som inte är skalbara. Problematiken uppstår när vi ska överföra informationen mellan olika system eller geografiska platser. Framförallt när systemen inte är av samma tillverkare och lagras lokalt. Vilket ofta är fallet inom vården i Sverige.

The Innovators Dilemma.

Kostnaden att byta ut eller ändra lösningar är höga. Dessutom är nya lösningar inte alltid lika bra som de nuvarande, till en början.

Vården måste se över sin IT-infrastruktur. Det krävs ett centralt API som utvecklare enkelt kan "jacka i".

Kostnaden för att genomföra detta må till synes vara hög. Men alternativet är att drunkna i långdragna och tidskrävande processer som är ännu dyrare på sikt.

Det tar tid att utveckla teknik. Sverige befinner sig i en situation som går att likna "The Innovators Dilemma". "The Innovators Dilemma", är kortfattat ett scenario där företag av olika anledningar inte antar eller satsar på ny teknik. Inte för att den nya tekniken är dålig eller ointressant, utan p.g.a. att det inte är rationellt ur t.ex. ett ekonomiskt perspektiv att satsa på den nya tekniken.

Nokia hade t.ex. med högst sannolikhet planer på att utveckla Smartphones innan Apple och andra företag gjorde detta. Problemet var att när de frågade sina största kunder om de vill ha en smartphone fick de troligen frågan.

"Kommer den vara lika bra eller bättre än vår nuvarande lösning"?

Svaret är troligtvis till en början "nej"!

Det var alltså rationellt för Nokia att utveckla/optimera sin nuvarande produkt för att tillfredsställa deras kunders behov istället för att satsa på ny teknik.

Fallet är detsamma inom vården i Sverige! Vi investerar i teknik och lösningar som kortfristigt tillfredsställer behoven som finns idag.

Vården har uppenbarligen länge haft vetskap om vilken typ av teknik som finns. Men det har inte varit rationellt att byta eller utveckla den. Detta eftersom det är kostnaderna är för höga och dessutom inte möter de höga kraven.

Så vad bör man göra?

Experimentera och tänk nytt.

I samband med att belastningarna på vården ökar måste den även effektiviseras.

E-hälsomyndigheten i Sverige bör vara en förebild för övriga. De har skapat ett öppet API som utvecklare och innovatörer kan ansluta sig till.

Deras receptdatabas gör det möjligt för vårdgivare att förskriva recept elektroniskt. Även om detta API har sina skönhetsfel, är det ljusår före i utvecklingen vad gäller hur vi behandlar patientinformation.

Vi ser också en förebild på andra sidan av Östersjön, i Estland.

X-road heter projektet som handlar om att skapa en central och öppen databas. Läs mer om projektet "X-road" här. Det innebär att informationen är oberoende av var du befinner dig och vilket system du använder.

Vårdgivare får större möjlighet att samarbeta. Men även patienten får möjlighet att få bättre kontroll på sin hälsa.

Region Uppsala har uttalat sig om att bli det landsting i Sverige som är bäst på e-hälsa.

I Uppsala kan förslagsvis ett projekt i mindre skala drivas parallellt med övriga vårdverksamheter. Här kan tekniken frodas och utvecklas i takt med att de sinom tid möter de högre kraven och appliceras i en större skara.