• Niels Rask

Hur kan vi skapa bättre tandvård med hjälp av Bitcoin-teknologi?


Bitcoin och andra kryptovalutor är mer än en fluga. Tittar man bortom Bitcoin framstår dock spännande teknologiska förbättringar som potentiellt kan underlätta dagens tandvård.

Vad är Bitcoin? Förenklat kan man säga att det är “kontanter på internet”. Bitcoin bygger på så kallad “blockchain-” eller “blockkedja”-teknologi, något som många betraktar som revolutionerande. Tekniken förväntas skapa betydande effektiviseringar kopplat till bl.a. globala transporter och finansiella transaktioner. Men potentiellt kan den också användas för att skapa effektivare och säkrare vårdlösningar.

Blockkedjeteknik möjliggör att reglera ägande och utbyten av en digital tillgång, t.ex. en bitcoin, utan behovet av en central part. T.ex. skulle en patient kunna betala för en behandling utan hjälp av banker som hanterar och överför pengar. Allt skulle istället kunna ske automatiskt och säkert via blockkedjan.

Så varför borde vården välkomna denna typ av teknik? Förutom att vi tycker att det vore fräckt och aningen kaxigt ser vi på sikt en stor potential i tekniken vad gäller integration och tillgänglighet. I t.ex. Indien är en stor utmaning för vårdgivarna att patienterna sällan har en tillgänglig journal eller rent av är papperslösa. Med hjälp av blockkedjan skulle patienten kunna lagra sin medicinska historik i en central men ändå distribuerad lösning. Vårdgivaren skulle kunna tillgå historiken och lägga till ny medicinsk information med patientens samtycke.

Tekniken kan alltså potentiellt användas för att skapa en version av journalen – och göra den tillgänglig när som helst och var som helst med bättre säkerhet än idag. På så sätt skulle patienten få bättre kontroll på sin medicinska data och på sikt sin hälsa. Ytterligare tillämpningsområden är t.ex. anamnestagning och samverkan mellan vårdgivare.

Bra idé eller vansinne? Berätta gärna för oss vad du tycker! Passa även på att boka en telefondemo av Muntra, det molnbaserade journalsystemet.