• Niels Rask

Hur mycket kan svensk tandvård spara genom ett intelligent journalsystem?


Hur ofta förlorar klinikerna sin rätt till ersättning från Försäkringskassan? År 2015 redovisade Försäkringskassan att de begärt återkrav på 13 miljoner kronor vid avslutade efterhandskontroller. Detta utgör endast toppen av isberget, då det saknas tillräckliga verktyg för tandkliniken att hantera Försäkringskassans komplexa ersättningssystem.

Nyligen rapporterade Dental24 att “tandvården anklagas åter av Försäkringskassan för fusk med tandvårdsersättningen” och att kontrollerna av utbetalningar skall skärpas. I artikeln ställer Dental24 frågan om huruvida det är tandläkarna som fuskar eller om Försäkringskassan borde få bättre ordning på kontrollerna (länk till artikeln återfinns längst ned på sidan).

Försäkringskassan kan idag enbart ge visst stöd bland tusentals kopplingar och sidor av regelverk. Deras IT-stöd kontrollerar enbart om du har rätt till det statliga tandvårdsstödet utifrån de åtgärder och tillstånd som angivits. Detta identifierar alltså de mest grundläggande felen. Däremot kan Försäkringskassans IT-lösning långt ifrån kontrollera allt. Exempelvis huruvida daganteckning fyllts i korrekt eller om en otillåten åtgärd återanvänds på felaktigt sätt.

Svenska journalsystemsleverantörer utgör också en viktig del i problembilden. En hög grad av komplexitet bör kunna minskas genom bättre anpassade digitala verktyg för tandkliniken. T.ex. system som i god tid informerar användaren vad som gäller. Framtidens system bör dessutom göra det enkelt för en mindre erfaren behandlare att agera enligt Försäkringskassans krav. Viktiga exempel är att göra användaren medveten om:

  • Vilka kombinationer av tandurval, åtgärder och tillstånd är tillåtna?

  • Vilka åtgärder är tillåtna utifrån patientens behandlingshistorik?

Historiska behandlingar, ersättningsbegäran och information om behandlarnas specialiteter är faktorer som dagens digitala system har kapacitet att identifiera. Somliga åtgärder får inte upprepas och ersättningsbeloppet kan vara beroende av behandlaren. All information bör finnas i journalsystemet, med kapacitet att söka och förstå om behandlingsdatat är korrekt eller felaktigt.

Vad tycker du? – Finns det något annat sätt att med dagens teknik motarbeta fel vid ersättningsbegäran? Kanske via maskinlärande? Hör gärna av dig till oss med dina tankar och idéer.

Länk till Dental24 nyhetsartikel: https://dental24.se/aktuellt/fusk-fake-news-eller-bara-dalig-koll/

Försäkringskassan, vanligt förekommande fel:

https://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/efterhandskontroll/erfarenheter_utforda_kontroller